30.11.2023

ул. В. С. Бато пред бр. 10 – местење бехатон на коловоз ул. Клара Цеткин пред бр. 3 – местење бехатон на коловоз ул. Панчевачка пред бр.7 – местење бехатон на коловоз ул. Боро Прцан пред бр. 14 – местење бехатон на тротоар ул. Васка Петковска бр. 53 – местење Read more…

29.11.2023

ул. Вардарска пред бр. 21 – санација на тротоар и коловоз ул. Карл Маркс бр. 4 а – местење бехатон на коловоз ул. ЈНА бр. 100 – местење бехатон на тротоар ул. Тоде Думба (пред амбуланта) – местење бехатон на тротоар ул. Панче Пешев (спој со ул. Ленинова) – местење Read more…

28.11.2023

ул. Миле Кипра пред бр. 28 – местење на бехатон на коловоз ул. Боро Прцан пред бр. 19 – местење бехатон на тротоар ул. Тоде Думба пред амбуланта – местење на бехатон на коловоз ул. Панче Пешев (пред спој со ул. Ленинова)- местење ситна камена коцка како времена коловозна покривка

27.11.2023

ул. Славиша Вајнер пред бр. 26 – санација на тротоар ул. Панчевачка пред бр. 1 – местење бехатон на тротоар ул. Сава Ковачевиќ пред бр. 16 – местење бехатон на тротоар ул. Јане Сандански пред бр. 8 – местење бехатон на коловоз

24.11.2023

ул. Никола Тесла пред бр. 60 – местење на бетонски рабници ул. Страшо Пинџур бб – местење на бетонски рабници ул. Стојан Сликар (дел) – местење на бехатон на коловоз ул. Драги Шутевски пред бр. 14 – местење на бехатон на коловоз

17.11.2023

ул. Есперанто бр. 8 – местење бетонски рабници ул. Тоде Мендол бр. 7 и бр. 11 – местење бехатон на коловоз ул. Ѓорче Петров (пред железнички надвозник)- местење бетонски рабници

16.11.2023

ул. Славиша Вајнер на повеќе локации-асфалтирање на коловоз ул. Есперанто пред бр. 8 -асфалтирање на коловоз ул. Др. Рибар пред бр. 26 – асфалтирање на коловоз ул. Перо Чичо пред бр. 19 а – асфалтирање на коловоз ул. 11 Октомври бр. 78 – асфалтирање на коловоз ул. Х. Т. Карпош Read more…

15.11.2023

ул. Ѓорче Петров пред железнички надвозник – асфалтирање на тротоар ул. Михајло Пупин на повеќе локации- асфалтирање на коловоз ул. Трајко Пркопиев – асфалтирање на коловоз

14.11.2023

ул. Октомвриска револуција (пред НЛБ банка) – асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин пред бр. 55 – асфалтирање на коловоз ул. Трајко Прокопиев (на спој со ул. Ѓорче Петров) – асфалтирање на коловоз ул. 315 бр. 24 нас. А. Чешма – асфалтирање на коловоз ул. 6-ти Април на спој со Read more…