Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 07.12.2022

ул. Панче Пешев пред бр. 42 – асфалтирање на коловоз ул. Октомвриска револуција пред автосервис Чоче и пред Стокомак – асфалтирање коловоз и тротоар ул. Димитар Влахов (на спој со ул. Перо Тошев) – асфалтирање на коловоз ул. Др. Рибар бр. 136 – местење бехатон на тротоар

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 06.12.2022

ул. 30-ти јули пред бр. 5 а – асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин пред бр. 61 и пред бр. 101 – асфалтирање на коловоз ул. Трајко Прокопиев пред бр. 2 -асфалтирање на коловоз ул. Борис Кидрич пред бр. 55 – местење бехатон на коловоз

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 29.11.2022

ул. 11 Октомври (на спој со ул. Доне Божинов) – асфалтирање на коловоз ул. Октомвриска револуција (пред Стаклопан) – асфалтирање на тротоар ул. Иво Лола Рибар (до Зелен пазар) – асфалтирање коловоз и тротоар ул. Бранко Радичевиќ (пред спој со ул. Ѓорче Петров) – асфалтирање на коловоз ул. 30 -ти Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 10.11.2022

ул. Тоде Думба (на спој со ул. Теофан Економов) – асфалтирање на коловоз ул. Никола Тесла пред бр. 6; бр. 45; бр.56 и бр.73 -асфалтирање на тротоари и коловоз