16.04.2024

ул. 3-та МУБ/Карл Маркс – кршење на стар и изработка на нов фундамент за семафор ул. Народна револуција (трафостаница) -местење бетонски рабник и бетонирање тротоар

15.04.2024

ул. Бранко Радичевиќ пред бр. 14 – местење бехатон на тротоар ул. Никола Тесла (Чоти) – местење бехатон на тротоар ул. 3-та МУБ/Карл Маркс и ул. Октомвриска револуција/Иво Лола Рибар -кршење на стари и изработка на нови фундаменти за семафори

12.04.2024

ул. Димитар Влахов пред бр. 12 – асфалтирање на коловоз ул. Ѓорче Петров (под железнички надвозник) – асфалтирање на коловоз ул. Бајрам Шабани (спој со ул. Киро Антевски) – асфалтирање на коловоз ул. Јоско Илиевски пред бр. 23 – асфалтирање на коловоз ул. Никола Тесла пред бр. 45 – асфалтирање Read more…

11.04.2024

ул. Страшо Пинџур бб (спој со ул. Иван Горан Ковачиќ) – асфалтирање на коловоз ул. Васко Карангелевски бр. 87 – асфалтирање на коловоз ул. Ѓорче Петров (под железнички надвозник)-асфалтирање на коловоз ул. Никола Тесла бр. 45 – асфалтирање на тротоар ул. Веселин Маслеша (спој со ул 120) – асфалтирање на Read more…

02.04.2024 год.

ул. Васко Карангелески – пред Ресторан Галија – асфалтирање на коловоз ул. Боро Соколов бр.11 – асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин бр. 13 – асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин бр.15 – асфалтирање на коловоз ул. Веселин Маслеша и ул. 120 – асфалтирање на коловоз ул. Ѓорче Петров и Read more…