Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.04.2024год

.ул.9.бр8 Рајкова куќа-дефект на приклучок на водоводна мрежа .ул Светиниколски пат-дефект на приклучок на водоводна мрежа .ул Моса пијаде бр1-дефект на приклучок на водоводна мрежа .ул Киро Антевски 36- издуванје на приклучак

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 17.04.2024год

. нас. Вера Которка (Доброшане) – приклучување на деловен објект на водоводна мрежа. ул. 401 бр. 14, нас. Иго Тричковиќ – дефект на приклучок на водоводна мрежа. ул. Д. Динкиќ – изместување на приклучок на водоводна мрежа. ул. 40-нас.Рајкова Куќа-дефект на водоводна мрежа.