Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 18.07.2022год.

.ул 11 Ноеври (ФЗЦ)-дефект на водоводна мрежа. .ул 438 нас,Иго Трицковиќ-дефект на водоводна мрежа .ул 4 нас, Јане Сандански-дефект на водоводна мрежа. .ул Црнотравска-дефект на водоводна мрежа. .ул нас Черкезе-дефект на водоводна мрежа. .ул Моша Пијаде-изместуванје на водомер

Известување за недостиг на вода во висока водоводна зона на Куманово

Почитувани, Ве известуваме дека ЈП Водовод Куманово во сектор на висока зона за водоснабдување на Куманово, нема дефекти на водоводна мрежа, недостигот на вода во повисоките делови на населбите: “Карпош”, “Иго Тричковиќ”, “Ајдучка чешма”, “Јане Сандански”, “Перо Чичо”, населба “Железничка станица”, населба “Черкези”, како и горниот дел од улица “Бајрам Read more…