Дефекти и интервенции на водоводна мрежа 21.05.2022год.

ул. Киро Фетак бр. 2 – дефект на водоводна мрежа. ул. Огњен Прица – дефект на водоводна мрежа. ул. Мирче Ацев – дефект во водомерна шахта. ул. Младен Стојановиќ – интервенција на канализациона мрежа.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 20.05.2022год.

ул. Никола Тесла – дефект на водоводна мрежа. В.С. Бато – изведба на испуст на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа. ул. Лесковачка – дефект на водоводна мрежа. ул. Тоде Думба бр. 77 – поделба на приклучок во водомерна шахта.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 19.05.2022год.

ул. Боро Прцан бр. 2 – дефект на водоводна мрежа. В.С. Бато – изведба на испуст на водоводна мрежа. ООУ Магдалена Антова нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа. крак од ул. Ѓ.П.Стари (бр. 95 и околни објекти) – реконструкција на водоводни приклучоци. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 18.05.2022год.

ул. Моша Пијаде бр. 180 – дефект на водоводна мрежа. крак од ул. Ѓ.П.Стари (бр. 95 и околни објекти) – реконструкција на водоводни приклучоци. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа. ул. Панче Пешев и Черкези изнесување на земја и шут од ископ на ров за Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 17.05.2022год.

ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа. ул. Србо Томовиќ – дислокација на водомери и водомерни шахти поради рушење на објект. ул. Панче Пешев бр. 4 – дефект на водоводен приклучок. ул. Бајрам Шабани бр. 8 – дефект на водоводен приклучок. ул. Трајко Прокопиев бр. 3 Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 16.05.2022год.

нас. Черкези – дефект на водоводна мрежа. нас. Железничка станица – дефект на водоводна мрежа. ул. 250 нас. Ајдучка Чешма – дефект на водоводен приклучок. ул. 530 нас. Ајдучка Чешма – дефект на водоводен приклучок. крак од ул. Ѓ.П.Стари (бр. 95 и околни објекти) – реконструкција на водоводна мрежа. ул. Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 15.05.2022год.

ул. Перо Шварц – дефект на водоводен приклучок. ул. 250 нас. Ајдучка Чешма – дефект на водоводна мрежа. ул. Никола Тесла бр. 105 – реконструкција на водоводен и канализационен приклучок.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 13.05.2022год.

ул. Ѓ.П.Стари бр. 95 и околни објекти – реконструкција на водоводна мрежа. ул. Димитар Влахов бр. 23– дефект на водоводна мрежа. ул. Иван Милутиновиќ бр. 2– дефект на водоводна мрежа. ул. Славиша Вајнер – дефект на водоводна мрежа

live casino malaysia minyak dagu mega888 pussy888 xe88 apk joker123 super 8 ways ultimate casino malaysia live22 mega888 免费电影 online casino malaysia 918kiss