Дефекти 14.04.21

Интервенции на водоводна мрежа ул.Тане Георгиев ул. Киро Фетак ул. Ѓ.П.Стари (Багрем бања) ул. Коле Неделковски ул. Никола Тесла (сектор околу куќен број 38) ул. Бајрам Шабани

Дефекти 13.04.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул.Тане Георгиев ул. Киро Фетак ул. 120 нас. Карпош Главен доводен вод Ф508 кај ФЗЦ ул. Коле Неделковски ул. Никола Тесла нас. Долно Којнаре

Дефекти 12.04.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Фридрих Енгелс ул. Киро Фетак ул. Ефто Спасовски Главен доводен вод Ф508 кај ФЗЦ Муслимански гробишта на Романовски пат

Дефекти 08.04.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Фридрих Енгелс ул. Киро Фетак ул. Ефто Спасовски ул. Страшко Симонов ул. Ѓорче Петров ул. Крсте Мисирков

Дефекти 07.04.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Фридрих Енгелс Објект на Општина Куманово ул. Киро Фетак ул. Ефто Спасовски ул. Вера Циривири Трена ЈЗО Општа болница Куманово ул. Никола Карев Средорек

Дефекти 06.04.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. 11 Ноември (од бр.1 до бр.48) – сектор Бинго Башкими ул. Борис Кирич (сектор Урет) нас. Черкези ул. Ефто Спасовски ул. Вера Циривири Трена Локалитет Табакана ул. Огњен Прица ул. Никола Карев Гладно Поле


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/vodovodk/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757