Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 23.09.2022

ул. Октомвриска револуција – крак (на спој со ул. Пиринска Македонија) – асфалтирање на коловоз ул. Благој Илиев Гуне пред бр. 23 -асфалтирање на коловоз ул. Орце Николов на повеќе локации -асфалтирање на коловоз ул. Браќа Филиповиќ пред бр. 1 – асфалтирање на коловоз

Дефекти на канализациона мрежа на 23.09.2022

Пристапен пат до филтер станица – реконструкција на канал од преливни води ул. Доне Божинов – чистење на лев крак на атмосферска канализација од ул. Н. Тесла до мост на р. Липковка ул. Светозар Марковиќ и ул. Б. С. Гојчо -чистење на елементи на атмосферска канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.09.2022год.

ул. Бајрам Шабани бр. 39 – дефект на водоводна мрежа. ул. 120 бр. 215 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа. ул. Тодор Велков – дефект на водоводна мрежа во круг на ООУ 11 Октомври. ул. 251 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа. нас. Средорек – дефект Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.09.2022год.

Дефект на главен челичен доводен водоводен вод Ф508 (сектор стара фабрика на ФЗЦ) ул. 11 Октомври (од раскрсница со ул. 11 Ноември до раскрсница со ул. Доне Божинов) – замена на затворач на водоводна мрежа. ул. В.С.Бато бр. 134 – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта. ул. Братство и Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 22.09.2022

ул. Октомвриска револуција -крак (на спој со ул. Пиринска Македонија) -реконструкција на атмосферска канализација ул. Доне Божинов (пред поранешен Пеко) – реконструкција на елемент на фекална канализација ул. Черкези -чистење на уличен фекален канал ул. Х. Т. Карпош – чистење на фекален приклучок ул. 11 Октомври (на спој со ул. Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 21.09.2022

ул. Воја Карастојанов – бетонирање на коловоз на повеќе места ул. Павле Станоев -местење на бехатон на коловоз ул. Народна рволуција пред бр. 165 – местење на бехатон на коловоз ул. Борис Кидрич бр. 79 – местење на бехатон на коловоз

Дефекти на канализациона мрежа на 21.09.2022

ул. Октомвриска револуција (спој со ул. Пиринска Македонија) -реконструкција на атмосферска канализација ул. Никола Тесла бр.93 -чистење на септичка јама ул. Доне Божинов бр. 85 – чистење на септичка јама ул. АВНОЈ -крак према Бабин дол -поправка на елемент на атмосферска канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.09.2022год.

ул. Братство и Единство (сектор старечки дом) – дефект на водоводна мрежа. ул. Веселин Маслеша – реконструкција на водоводна мрежа. ул. 608 бр. 14 с. Проевце – дефект на водоводна мрежа. ул. 11 Ноември бр. 128 – дефект на водоводна мрежа. ул. Васил Главинов бр. 3 – изместување на водомерна Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 20.09.2022год.

нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа. ул. Драгојло Диндиќ бр. 2 – дефект на водоводна мрежа. ул. Тоде Мендол бр. 41, ул. Абдула Прешев и ул. Б.И. Гуне – дефект на водоводна мрежа. ул. Веселин Маслеша – реконструкција на водоводна мрежа. ул. 11 Октомври бр. 13 – дефект на Read more…

live casino malaysia minyak dagu mega888 pussy888 xe88 apk joker123 super 8 ways ultimate casino malaysia live22 mega888 免费电影 online casino malaysia 918kiss