Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 07.12.2022год.

ул. 24 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа. бул. 3 МУБ (м.в. Бавчи наспроти ДВА ЕЛЕНА) – сервисирање на елементи на водоводна мрежа. ул. Славиша Вајнер бр. 22 – дефект на водоводна мрежа. ул. И.Л.Рибар бр. 130/2 – проблем со притисок во станбен објект. ул. 2002 (Дули) – приклучување Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 06.12.2022год.

ул. 11 Октомври бр. 1 – дефект на водоводна мрежа. м.в. Ново Куманово – дефект на водоводна мрежа. ул. МУБ бр. 136 – дефект на водоводна мрежа. ул. Руѓер Бошковиќ бр. 4 – дефект на водоводна мрежа. нас. Вера Которка (индустриска зона) – приклучок на водоводна мрежа. ул. Есперанто бр. Read more…

Известување за активности во насока на намалување на загуби на вода во сектор ул. Никола Тесла – нас. Долно Којнаре на ден 06.12.2022год.

На ден 06.12.2022година во период од 01:00 часот до 06:00 часот во секторот кој го опфаќаат: ул. Никола Тесла, ул. Јоско Илиевски со околните улици, нас. Средорек, нас. Долно Којнаре, м.в. Османов рид и м.в. Костурница, оперативниот тим за намалување на загуби на вода при ЈП Водовод Куманово, ќе изведе Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 05.12.2022год.

ул. Доктор Рибар бр. 170 – изместување на водомерна шахта. нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа. ул. Б.И. Гуне 16/2 – дефект на водоводна мрежа на станбен објект. ул. Никола Тесла, нас. Средорек, м.в. Османов рид, Јоско Илиевски со околни улици и нас. Долно Којнаре – измена на режим Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 02.12.2022год.

ул. Панче Пешев – реконструкција на водоводен приклучок. ул. Страшо Пинџур – дефект на водоводна мрежа. нас. Јане Сандански – приклучок на водоводна мрежа. нас. Средорек – дефект во водомерна шахта. ул. Јоско Илиевски и ул. Тошо Ангеловски – сервисирање на водоводни затворачи.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 01.12.2022год.

нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа. ул. Доне Божинов – дефект на водоводна мрежа. Филтер станица за преработка на вода – замена на затворачи. бул. Октомвриска револуција – трасирање на водоводна мрежа и лоцирање на дефекти на водоводна мрежа.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.11.2022год.

ул. Никола Тесла и околни улици – дефект на водоводна мрежа. нас. Долно Којнаре (мала Палестина) – вградување на овален затворач на водоводна мрежа. ул. Бајрам Шабани бр. 98 – лоцирање и поправка на дефект на водоводна мрежа. ул. 11 Ноември (сектор црква св. Петка) – трасирање на водоводна мрежа.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25.11.2022год.

Дефект на главен челичен доводен водоводен вод Ф508 во атар на село Лопате. ул. Михајло Пупин бр. 37 – дефект на водоводна мрежа. ул. 2 бр. 3 нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа. Раскрсница помеѓу улиците Доне Божинов и 11 Октомври – дефект на водоводна мрежа. ул. Перо Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 24.11.2022год.

ул. Иван Милутиновиќ бр. 6 – дефект на водоводна мрежа. ул. Титова Митровачка бр. 4 – дефект на водоводна мрежа. ул. Иго Тричковиќ бр. 37 – дефект на водоводен приклучок. ул. Перо Чичо бр. 23 – дефект на водоводен приклучок. ул. 3 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.