Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 07.12.2022

ул. Панче Пешев пред бр. 42 – асфалтирање на коловоз ул. Октомвриска револуција пред автосервис Чоче и пред Стокомак – асфалтирање коловоз и тротоар ул. Димитар Влахов (на спој со ул. Перо Тошев) – асфалтирање на коловоз ул. Др. Рибар бр. 136 – местење бехатон на тротоар

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 07.12.2022год.

ул. 24 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа. бул. 3 МУБ (м.в. Бавчи наспроти ДВА ЕЛЕНА) – сервисирање на елементи на водоводна мрежа. ул. Славиша Вајнер бр. 22 – дефект на водоводна мрежа. ул. И.Л.Рибар бр. 130/2 – проблем со притисок во станбен објект. ул. 2002 (Дули) – приклучување Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 06.12.2022

ул. 100 бр. 16 нас. Карпош – чистење на септичка јама ул. Доне Божинов бр. 104 – чистење на фекален приклучок ул. Индустриска бр. 11 – чистење на фекална канализација за претпријатие Ангрокуманово ул. Октомвриска револуција бр. 58/13 – санација на ревизиона шахта ООУ Кочо Рацин ПУ с. Добрашане- чистење Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 06.12.2022год.

ул. 11 Октомври бр. 1 – дефект на водоводна мрежа. м.в. Ново Куманово – дефект на водоводна мрежа. ул. МУБ бр. 136 – дефект на водоводна мрежа. ул. Руѓер Бошковиќ бр. 4 – дефект на водоводна мрежа. нас. Вера Которка (индустриска зона) – приклучок на водоводна мрежа. ул. Есперанто бр. Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 06.12.2022

ул. 30-ти јули пред бр. 5 а – асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин пред бр. 61 и пред бр. 101 – асфалтирање на коловоз ул. Трајко Прокопиев пред бр. 2 -асфалтирање на коловоз ул. Борис Кидрич пред бр. 55 – местење бехатон на коловоз

Известување за активности во насока на намалување на загуби на вода во сектор ул. Никола Тесла – нас. Долно Којнаре на ден 06.12.2022год.

На ден 06.12.2022година во период од 01:00 часот до 06:00 часот во секторот кој го опфаќаат: ул. Никола Тесла, ул. Јоско Илиевски со околните улици, нас. Средорек, нас. Долно Којнаре, м.в. Османов рид и м.в. Костурница, оперативниот тим за намалување на загуби на вода при ЈП Водовод Куманово, ќе изведе Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 05.12.2022год.

ул. Доктор Рибар бр. 170 – изместување на водомерна шахта. нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа. ул. Б.И. Гуне 16/2 – дефект на водоводна мрежа на станбен објект. ул. Никола Тесла, нас. Средорек, м.в. Османов рид, Јоско Илиевски со околни улици и нас. Долно Којнаре – измена на режим Read more…