Дефекти и интервенции на водоводна мрежа 21.05.2022год.

ул. Киро Фетак бр. 2 – дефект на водоводна мрежа. ул. Огњен Прица – дефект на водоводна мрежа. ул. Мирче Ацев – дефект во водомерна шахта. ул. Младен Стојановиќ – интервенција на канализациона мрежа.

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 20.05.2022

ул. Козара -местење бехатон ул. Трст (на спој со ул. Илинденска) – местење бетонски рабници ул. 11 Октомври – местење на столбови за вертикална сигнализација

Дефекти на канализациона мрежа на 20.05.2022

ул. Доне Божинов, ул. Никола Тесла и ул. АВНОЈ – чистење на сливници и сливни решетки Чистење на септичка јама за претпријатие Фам Инженеринг Скопје ул. Браќа Филиповиќ – чистење на фекална канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 20.05.2022год.

ул. Никола Тесла – дефект на водоводна мрежа. В.С. Бато – изведба на испуст на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа. ул. Лесковачка – дефект на водоводна мрежа. ул. Тоде Думба бр. 77 – поделба на приклучок во водомерна шахта.

Дефекти на канализациона мрежа на 19.05.2022

ул. Октомвриска Револуција-крак према ул. Моша Пијаде -чистење на сливници ул. Ѓорче Петров, ул. Бранко Радичевиќ и ул. Михајло Пупин -чистење на атмосферска канализација ул. Браќа Рибар- отпушување на фекален приклучок населба Черкези (пред училиште) – санација на дефект на улична фекална канализација ул. Видое Смилевски -Бато крак – санација Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 19.05.2022год.

ул. Боро Прцан бр. 2 – дефект на водоводна мрежа. В.С. Бато – изведба на испуст на водоводна мрежа. ООУ Магдалена Антова нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа. крак од ул. Ѓ.П.Стари (бр. 95 и околни објекти) – реконструкција на водоводни приклучоци. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 18.05.2022год.

ул. Моша Пијаде бр. 180 – дефект на водоводна мрежа. крак од ул. Ѓ.П.Стари (бр. 95 и околни објекти) – реконструкција на водоводни приклучоци. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа. ул. Панче Пешев и Черкези изнесување на земја и шут од ископ на ров за Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 18.05.2022

ул. Илинденска бр. 20 – приклучок на фекална канализација ул. Сава Ковачевиќ бр. 1 – чистење на фекален приклучок ул. 3-та МУБ – чистење на фекален приклучок ул. 400 бр.25 – чистење на септичка јама ул. 11 Октомври – чистење на атмосферска канализација ул. Михајло Пупин – чистење на улична Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 17.05.2022

ул. Васко Карангелевски бб – приклучок на атмосферска канализација ул. Питу Гули – санација на дефект на улична фекална канализација ул. Сава Ковачевиќ – чистење на фекална канализација ул. Абдула Прешева – чистење на фекална канализација ул. 3-та МУБ (за Стокомак) – чистење на фекален приклучок ул. 11 Октомври (касапски Read more…

live casino malaysia minyak dagu mega888 pussy888 xe88 apk joker123 super 8 ways ultimate casino malaysia live22 mega888 免费电影 online casino malaysia 918kiss