11.04.2024

ул. Страшо Пинџур бб (спој со ул. Иван Горан Ковачиќ) – асфалтирање на коловоз ул. Васко Карангелевски бр. 87 – асфалтирање на коловоз ул. Ѓорче Петров (под железнички надвозник)-асфалтирање на коловоз ул. Никола Тесла бр. 45 – асфалтирање на тротоар ул. Веселин Маслеша (спој со ул 120) – асфалтирање на Read more…

09.04.2024

пристапен пат до с. Проевце- реконструкција на елемент на фекална канализација ул. Белановска -санација на дел на фекална канализација ул. 3-та МУБ – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Ж. Ј. Шпанац пред бр.8 -чистење на фекална канализација ул. Н. Револуција пред бр. 176 – чистење на фекална канализација Read more…