НЕВРЕМЕ ВО КУМАНОВО, ИНТЕЗИВНИ ВРНЕЖИ И ОДГОВОР НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИ ВОДИ

Мониторинг 8.7. и 9.7. 2022 година Почитувани, ЈП „Водовод“ – Куманово како транспарентно претпријатие, одговорно пред граѓаните наОпштинаКумановоипосветенонавршењенасвојатаосновнадејност-собирање, обработка и снабдување со вода, a по повод вчерашното невреме проследено со огромни врнежи, што го зафати нашиот град, поради големиот број на шпекулации, дезинформациииобидизанискиполитичкинападиодстрананаодреденипоединци, преку необјективно и злонамерно искривување на вистинската Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 01.07.2022год.

ул. Вера Јоциќ– дефект на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – дефект на водоводна мрежа. ул. Боро Прцан – дефект на водоводна мрежа. ул. Иво Лола Рибар – дефект на водоводна мрежа. ул. Никола Тесла – дефект на водоводна мрежа. ул. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа. нас. Јане Read more…