Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 31.08.2022год.

ул. Никола Тесла бр. 1 – дефект на водоводна мрежа. ул. Никола Тесла – сервисирање на затворачи на водоводна мрежа. нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа. с. Черкези – дефект на водоводна мрежа. ул. Цар Самоил – дефект во водомерна шахта. ул. Власто Радоњанин бр. 11 – дефект Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 30.08.2022год.

ул. Никила Тесла бр. 52 – реконструкција на водоводен приклучок. ул. АСНОМ бр. 11 – дефект на водоводен приклучок. ул. Прохор Пчински бр. 6 – дефект на водоводна мрежа. ул. Франц Розман – сервисирање на водоводни затворачи. ул. Карадачки Одреди – приклучување на објект на водоводна мрежа. с. Черкези – Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.08.2022год.

м.в. Палестина нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа. ул. Никола Тесла бр. 52 – дефект на водоводен приклучок. Дефект на главен челичен доводен вод Ф 508 до филтер станица, во близина на стара фабрика на ФЗЦ. ул. И.Л. Рибар – дефект на водоводна мрежа. ул. Тоде Думба (сектор Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.08.2022год.

ул. 438 бр. 9 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа. ул. 608 бр. 14 с. Проевце – дефект на водоводна мрежа. ул. Никола Тесла бр. 52 – дефект на водоводна мрежа. ул. 15 Мај бр.1 – дефект на водоводна мрежа. ул. 1 (Прв ред на бараки) – оштетена Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25.08.2022год.

ул. Никола Тесла – дефект на водоводна мрежа. нас. Черкези – дефект на водоводна мрежа. Детектирање на дефекти на главен доводен вод Ф508. Сервисирање и чистење на фонтана Батко Ѓорѓија.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 24.08.2022год.

бул. 3 МУБ спој со бул. О.Револуција (нов кружен тек) – дефект на водоводен приклучок. Сервисирање и чистење на фонтана Батко Ѓорѓија. ул. Принципова бр. 2 – дефект на водоводен приклучок. ул. 708 бр.1 (Гладно поле ) – дефект на водоводен приклучок. ул. 6 Април – дефект на водоводна мрежа. Read more…