24.03.2023

ул. Славиша Вајнер пред бр. 24 – бетонирање на тротоар касапски круг – местење плочки и износ на отпаден материјал местење сообраќајни знаци на повеќе локации низ градот по налог на претставник на Општина Куманово

24.03.2023

ул. 37 бб нас. Карпош – приклучок на фекална канализација ул. 513 бр.66 нас. Карпош- чистење на септичка јама ул.438 бр. 25 нас. Иго Тричковиќ – чистење на септичка јама ул.Тошо Ангеловски бр. 29 – чистење на елементи на атмосферска и фекална канализација ул. 3-та МУБ – чистење на елементи Read more…

22.03.2023

ул. 200 нас. Карпош – местење ситна камена коцка како времена коловозна покривка ул. Славиша Вајнер пред бр. 22 и бр. 24 – бетонирање на тротоар ул. 100 – местење ситна камена коцка како времена коловозна покривка Местење вертикална сигнализација по налог и распоред на Општина Куманово

22.03.2023

ООУ Кочо Рацин ПУ во с. Добрашане – чистење на септичка јама БС бр. 081 на Макпетрол во с. Романовце – чистење на септичка јама ул. Доне Божинов (пред Спомен костурница) – санација на сливна решетка ул. Тоде Думба бр.45 а – чистење на приклучна фекална канализација ул. Никола Тесла, Read more…

20.03.2023

ул. Тоде Думба (перална) – местење бехатон на тротоар ул. Србо Томовиќ пред бр. 38 – местење коцка како времена коловозна покривка ул. С. Симонов (спој со ул. 3-та МУБ) – бетонирање на дел од тротоар

20.03.2023

ул. Пелинска бр.1 – чистење на приклучна фекална канализација ул. Моша Пијаде, ул. Б. С. Гојчо, ул. Никола Карев, ул. Браќа Миладиновци , ул. Светозар Марковиќ – чистење на елементи на атмосферска канализацијa ул. Октомвриска револуција (спроти спортска сала на економско училиште во зеленило)-местење на бетонски капаци врз шахти и Read more…

17.03.2023

ул. Никола Тесла пред бр. 165 – местење на ситна камена коцка како времена коловозна покривка ул. Браќа Филиповиќ пред бр. 6 – местење бехатон на тротоар

17.03.2023

ул. Пионерска (на спој со ул. Октомвриска револуција) – приклучок на фекална канализација ул. Доне Божинов – санација на сливна решетка ул. Доне Божинов, ул. 11 Октомври, ул. Х.Т. Карпош- чистење на елементи на атмосферска канализација