Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 07.12.2022

ул. Панче Пешев пред бр. 42 – асфалтирање на коловоз ул. Октомвриска револуција пред автосервис Чоче и пред Стокомак – асфалтирање коловоз и тротоар ул. Димитар Влахов (на спој со ул. Перо Тошев) – асфалтирање на коловоз ул. Др. Рибар бр. 136 – местење бехатон на тротоар

Дефекти на канализациона мрежа на 06.12.2022

ул. 100 бр. 16 нас. Карпош – чистење на септичка јама ул. Доне Божинов бр. 104 – чистење на фекален приклучок ул. Индустриска бр. 11 – чистење на фекална канализација за претпријатие Ангрокуманово ул. Октомвриска револуција бр. 58/13 – санација на ревизиона шахта ООУ Кочо Рацин ПУ с. Добрашане- чистење Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 06.12.2022

ул. 30-ти јули пред бр. 5 а – асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин пред бр. 61 и пред бр. 101 – асфалтирање на коловоз ул. Трајко Прокопиев пред бр. 2 -асфалтирање на коловоз ул. Борис Кидрич пред бр. 55 – местење бехатон на коловоз

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 29.11.2022

ул. 11 Октомври (на спој со ул. Доне Божинов) – асфалтирање на коловоз ул. Октомвриска револуција (пред Стаклопан) – асфалтирање на тротоар ул. Иво Лола Рибар (до Зелен пазар) – асфалтирање коловоз и тротоар ул. Бранко Радичевиќ (пред спој со ул. Ѓорче Петров) – асфалтирање на коловоз ул. 30 -ти Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 28.11.2022

Детска градинка Славејче на ул. Страшко Симонов бр. 4 -чистење на шахта на фекална канализација во дворно место на градинката ул. 11 Октомври, ул. Народна Револуција, ул. Бошко Буха и ул. Тонко Димков -чистење на елементи на атмосферска канализација

Дефекти на канализациона мрежа на 25.11.2022

ул. 181 нас. Карпош – реконструкција на дел од фекална канализација ул. И. Л. Рибар -чистење на фекална канализација ул. Ленинова, ул. И. Л. Рибар , ул. Питу Гули и ул. Михајло Пупин – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Тонко Димков – изработка на елементи на ревизиона шахта Read more…