30.06.2023

ул. Будимир Димковски бр. 7 -реконструкција на приклучок на фекална канализација ул. Ѓорче Петров -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Васко Карангелевски и ул. Пионерска – санација на сливни решетки ул. Доне Божинов бр. 90 – чистење на септичка јама ул. 542 бр. 2 -чистење на септичка јама православни Read more…

29.06.2023

ул. 6 нас. Јане Сандански – чистење на фекална канализација ул. Тоде Думба -реконструкција на елемент на фекална канализација ул. Будимир Димковски – реконструкција на елемент на фекална канализација ул. Гоце Делчев , ул. Ленинова, ул. Доне Божинов и дел од ул. Народна револуција -чистење на елементи на атмосферска канализација Read more…

28.06.2023

ул. Браќа Филиповиќ – чистење на елементи на фекална канализација ул. Будимир Димковски – чистење на елементи на фекална канализација АД Макпетрол с. Романовце – чистење на приклучна фекална канализација ул. Железничка – чистење на фекална канализација

27.06.2023

ул. 315 нас. А. Чешма – асфалтирање коловоз на повеќе локации ул. 110 бр. 34 нас. Карпош – асфалтирање на коловоз ул. 2 нас Карпош – асфалтирање коловоз на повеќе локации ул. 12 бр. 24 – асфалтирање на коловоз

27.06.2023

ул.Браќа Филиповиќ -чистење на фекална канализација ул. Др. Рибар во близина на бр. 146 – чистење на фекална канализација ул. Будимир Димковски пред бр. 7 -чистење на фекална канализација ул. Др. Рибар бр. 38 – чистење на фекална канализација ул. Божидар Аџија бр.15 – чистење на приклучна фекална канализација ул. Read more…