Дефекти 09.02.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Х.Т.Карпош ул. Борис Кидрич ул. Вардарска м.в. Стари Лозја ул. Скопска ул. Есперанто ул. Братство и Единство

Дефекти 05.02.2021

Интервенции на водоводна мрежа м.в. Стари Лозја ул. Бајрам Шабани ул. Братство и Единство нас. Черкези деф. во круг на фабрика за чевли Реџија

Дефекти 29.01.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. 402, нас. Иго Тричковиќ Главен доводен вод Ф508 кај нова фабрика на ФЗЦ ул. Прозорска (во круг на Соколана) м.в. Стари Лозја ул. Тоде Мендол


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/vodovodk/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757