Дефекти 29.01.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. 402, нас. Иго Тричковиќ Главен доводен вод Ф508 кај нова фабрика на ФЗЦ ул. Прозорска (во круг на Соколана) м.в. Стари Лозја ул. Тоде Мендол

Дефекти 26.01.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. 405 нас. Иго Тричковиќ ул. 424 нас. Иго тричковиќ ул. 6 Април ул. Бранко Радичевиќ ул. Никола Тесла м.в. Стари лозја м.в. Бејтови њиве

Дефекти 25.01.2021

Интервенции на водоводна мрежа Доводен вод до филтер станица Ф508 во круг на нова фабрика ФЗЦ ул. Ѓорче Петров (сектор Гладно Поле) ул. 405, нас. Иго Тричковиќ нас. Черкезе ул. Прохор Пчински ул. Тане Георгиев ул. 7, нас. Карпош ул. Симо Погачаревиќ


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/vodovodk/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757