01.04.2024

Published by Сашо Јаневски on

ул. 208 бр. 3 нас. Карпош – приклучок на фекална канализација

ул. Октомвриска револуција пред бр. 7 – чистење на фекална канализација

ул. 10 нас. Карпош – контрола и по потреба интервенција врз елементи на фекална канализација

ул. Страшо Пинџур бб – сечење асфалт за изработка на приклучок на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *