03.03.2023

Published by Сашо Јаневски on

ул. 3-та МУБ ; ул. Пиринска Македонија; ул. Моша Пијаде; ул. Народна револуција; ул. Биљановска; ул. Тонко Димков; ул. Перо Наков -чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. Страшо Пинџур- реконструкција на ревизиона шахта

ул. 3-та МУБ (на спој со ул. Страшко Симонов) – откривање на подземни инсталации


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *