03.04.2024

Published by Сашо Јаневски on

ул. Доне Божинов бб – чистење на септичка јама

ул. Никола Карев бр. 29 – санација на дел од уличен фекален канал

ул. Октомвриска револуција , ул. Ѓорче Петров – чистење на елементи на атмосферска канализација

ООУ Бајрам Шабани – детектирање на дефект на канализациона мрежа

Б. С. Лукоил с. Романовце- чистење на елементи на фекална и атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *