1.02.2023

Published by Сашо Јаневски on

ул. Тоде Думба пред бр. 5 -чистење на фекален приклучок

ул. Ѓорче Петров; ул. 3-та МУБ (од нов кружен ток до црква Св. Мина); Драган Стопаревиќ и ул. Октомвриска револуција (паркинг Ореов лад) -чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. 120 нас. Карпош – чистење на одводни канали за атмосферска канализација со изградба на зафат за атмосферски води


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *