11.06.2024

Published by Сашо Јаневски on

ул. Вук Караџиќ (пред училиште) -реконструкција на дел од канализациониот систем за фекални води

ул. Народна револуција – реконструкција на повеќе елементи на атмосферска канализација

ул. 732 пред бр. 10 -реконструкција на дел од фекална канализација

ул. Крсте Мисирков пред бр. 3 – чистење на фекална канализација

ул. Димитрие Туцовиќ пред бр. 24 – детектирање дефект и санација на истиот


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *