Известување

Published by Бобан Петрушевиќ on

ЈП Водовод – Куманово отпочна со втора фаза од Проектот за замена и инсталација на куќни, комбинирани, индустриски и ултразвучни водомери и нивна интеграција во системот за далечинско отчитување во системот за водоснабдување на Општина Куманово.

            Со цел намалување на загуби на вода предвидено е на 20 карактеристични позиции на водоводниот систем на Куманово да бидат поставени преносни ултразвучни мерачи на проток и притисок.

            Заедно со протокомерите ќе се инсталира и софтвер за зонски мониторинг, со што во реално време ќе биде следена хидрауликата на водоводниот систем на Куманово и ќе се детектираат сектори каде има загуба на вода.

            Со набавените два гео-корелатори и два геофони, прецизно ќе се детектираат протекувањата кои екипите на ЈП Водовод ефикасно и навремено ќе ги санираат.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *