17.02.2023

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска револуција (кај Ореов лад) и ул. Питу Гули – поставување на времени бетонски елементи на места каде се украдени решеткасти делови на сливници и метални капаци на ревизиони шахти

контрола и чистење на елементи на атмосферска канализација во населба Перо Чичо

приклучок на фекална канализација за објект во изградба лоциран на КП 25907 дел 9 КО Куманово (населба Зелен рид)

населба Железничка станица – реконструкција на ревизона шахта


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *