20.03.2023

Published by Сашо Јаневски on

ул. Пелинска бр.1 – чистење на приклучна фекална канализација

ул. Моша Пијаде, ул. Б. С. Гојчо, ул. Никола Карев, ул. Браќа Миладиновци , ул. Светозар Марковиќ – чистење на елементи на атмосферска канализацијa

ул. Октомвриска револуција (спроти спортска сала на економско училиште во зеленило)-местење на бетонски капаци врз шахти и сливници на места каде се украдени шахтови капаци и сливни решетки


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *