21.09.2023

Published by Сашо Јаневски on

ул. Народна револуција бр. 365 б -чистење на септичка јама

ул. 11 Ноември и ул. 11 Октомври – чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. Видое Смилевски Бато – санација на сливна решетка

чистење на одводна канализација на филтерница


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *