22.03.2023

Published by Сашо Јаневски on

ООУ Кочо Рацин ПУ во с. Добрашане – чистење на септичка јама

БС бр. 081 на Макпетрол во с. Романовце – чистење на септичка јама

ул. Доне Божинов (пред Спомен костурница) – санација на сливна решетка

ул. Тоде Думба бр.45 а – чистење на приклучна фекална канализација

ул. Никола Тесла, ул. Братство и единство -чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *