26.01.2023

Published by Сашо Јаневски on

ул. Иво Лола Рибар пред бр. 63 -местење на бехатон на коловоз

ул. Васко Карангелевски (крак према ул. Б. Б. Гуцман)-местење на ситна камена коцка како времена коловозна покривка

ул. Славиша Вајнер пред бр. 12 -местење на ситна камена коцка како времена коловозна покривка

поправка на срушени бетонски елементи на градски плоштад

поправка и стабилизирање на сообраќајни знаци на ул. Ленинова и ул. 3-та МУБ (кружен ток)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *