26.02.2024

Published by Сашо Јаневски on

пристапен пат до с. Проевце пред мост на р. Кумановка – санација на ревизиона шахта

ул. Егејска Македонија пред бр. 15 – изработка на елементи на атмосферска канализација

ул. Октомвриска револуција бр. 28 а ,бр. 36 и бр. 38 – чистење на фекална канализација

ул. Ѓорче Петров бр. 55 а – чистење на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *