30.01.2023

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска револуција пред бр. 32 -чистење на фекална канализација

ул. Браќа Рибар пред бр. 17 – чистење на приклучок на фекална канализација

ул. 11 Ноември; ул. Боро Прцан; ул. Србо Томовиќ; ул. Народна револуција; ул. Перо Наков; ул. Миле Кипра; ул. Моша Пијаде; ул. Наум Охридски; ул. Михајло Пупин – чистење на елементи на атмосферска канализација

реконструкција на шахтов капак на ревизиона шахта за фекална канализација во населба Средорек


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *