Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 08.08.2022год.

ул. Војо Карастојанов бр. 5 – изместување на водоводна мрежа. м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа. ул. Лесковачка бр. 2 – сервисирање на против-пожарен хидрант. нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа. ул. 422 нас. Иго Тричковиќ – приклучок на водоводна мрежа. ул. Цар Самоил бр. 22 – Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 05.08.2022год.

ул. Доне Божинов бр. 24а – дефект на водоводен приклучок. ул. 22, бр. 13 нас. Карпош – дефект на водоводен приклучок. крак од улица Гоце Делчев (позади аптека Зегин) – дефект на водоводна мрежа. ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.