Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на потисен водоводен вод Ф315 од ПС Митев мост до вод за висока зона во с. Проевце.
  • ул. Октомвриска револуција – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *