Дефекти на канализациона мрежа на 02.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска Револуција (парк за миленици) – изработка на атмосферска канализација

ул. Правда Спасовска (спој со ул. Веселин Вујовски) – реконструкција на фекална канализација

ул. Моша Пијаде, Никола Карев, Браќа Миладиновци, Благо Стефковски-Гојчо -чистење на атмосферска канализација

ул. Народна Револуција – чистење на фекален канал

ул. 70 нас. Карпош – чистење на фекален приклучок


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *