Дефекти на канализациона мрежа на 20.06.2021

Published by Сашо Јаневски on

ул. Видо Смилевски -Бато крак – замена на шахтов капак на ревизоина шахта

ул. Октомвриска Револуција пред бр. 32 и 34 – чистење на фекален канал и ревизиони шахти

ул. Октомвриска Револуција (парк за миленици) -изработка на ревизиона шахта


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *